spletna stran je trenutno v prenovi - nekatere funkcionalnosti niso ali so le delno dostopne - a weboldal jelenleg átalakítás alatt áll - egyes funkciók nem vagy csak részben állnak rendelkezésre.

MORAVSKE TOPLICE KÖZSÉGI MAGYAR NEMZETI ÖNIGAZGATÁSI KÖZÖSSÉG
Pártosfalva 70
9207 Pártosfalva

Tel: 02 544 1275
E-mail: info@mtk-mnok.si


Pályázati felhívás 2023

A Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség

PÁLYÁZATOT hirdet

a Moravske Toplice Község  nemzetiségileg vegyesen lakott területén működő, magyar nemzetiségi programokat kivitelező egyesületek részére.

A Moravske Toplice Községi MNÖK – MNSS Občine Moravske Toplice, amelynek székhelye Pártosfalva 96, a nemzeti önkormányzati közösségekről szóló törvény alapján 1995-ben alapított közösség.

A törvény rendelkezése értelmében ugyanis a nemzetiségileg vegyesen lakott területeken élő őshonos olasz és magyar nemzetiség tagjai megalapítják a községi nemzeti önkormányzati közösségeket.
A nemzeti önkormányzati közösségek valósítják meg az alkotmánnyal és törvényekkel biztosított külön jogokat, lehetővé teszik a nemzeti közösségek érdekeinek és igényeinek érvényesítését, és szervezetten részt vesznek a közéletben.
A nemzeti önkormányzati közösségek a közjog alanyai. A helyi és az állami hatóságokkal való kapcsolatokban részt vesznek a kisebbség helyzetét érintő ügyekben. Fontos alkotmányos rendelkezésnek számít, miszerint az állam az említett közösségeket felhatalmazhatja egyes, állami hatáskörbe tartozó feladatok ellátására.
Az általános közérdek szempontjából, a nemzeti közösségek legfontosabb küldetése kétségkívül a magyar nemzeti közösséghez tartozók nemzeti identitásának és anyanyelvének ápolása és fejlesztése. Ezek közé tartozik az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás, az anyanyelv ápolása minden területen, az anyanemzettel ápolt kapcsolatok, egyes gazdasági tevékenységek, stb. Ennek érdekében a községi magyar nemzeti önkormányzati közösségek a kétnyelvű óvodák és iskolák, valamint a nemzetiségileg vegyesen lakott területen működő kulturális és egyéb intézmények társalapítói.

A Moravske Toplice Községi MNÖK a községi nemzetiségi önkormányzati közösség legmagasabb szerve – az önkormányzati nemzeti közösség 9 tagú tanácsa, amelynek tagjait a Moravske Toplice községben élő magyar nemzeti közösség tagjai választották meg.

A Moravske Toplice Községi MNÖK tiszteletben tartja a jogi kereteket, és ezzel összhangban különleges figyelmet fordít a község területén élő népesség identitása és anyanyelve ápolásának. A Moravske Toplice Községi MNÖK működése szempontjából ezért nagy jelentősége van az anyanemzettel, illetve ennek államával, a Magyar Köztársasággal folytatott együttműködésnek.

A MORAVSKE TOPLICE KÖZSÉGI MAGYAR NEMZETI ÖNIGAZGATÁSI KÖZÖSSÉG FELADATAI:

- a magyar nemzeti tudat és az anyanyelv megőrzésének fontosságát hangozató és népszerűsítő tevékenység teljes körű felkarolása és ösztönzése;

- a magyar nyelv népszerűsítését szolgáló tevékenység és programok felkarolása (a magyar nyelv használatának ösztönzése a különböző hivatali ügyintézés keretében, valamint a nemzetiségileg vegyesen lakott területen működő helyi közösségek, szervezetek, intézmények és egyesületek munkájában);

- a Moravske Toplice Község területén működő művelődési egyesületek kiemelt támogatása, külön figyelemmel a hagyományőrző, műkedvelő és szórakoztató programokra;

- az említett területen működő egyéb egyesületek munkájának ösztönzése, és lehetőség szerinti támogatása;

- az iskolai és óvodai programok keretében a magyar nyelvet és a nemzettudat megőrzését szolgáló programok ösztönzése és lehetőség szerinti támogatása;

- az ifjúsági programok fokozott ösztönzése és segítése;

- a község nemzetiségileg vegyesen lakott területén megvalósított nyelvi, kulturális és vallási jellegű programok támogatása (megkülönböztetett figyelemmel a községben székelő Református Egyház tevékenységének a segítésére);

- az anyaországgal való kapcsolattartás ösztönzése (önkormányzati, egyesületi és megyei szinten) - a már létező, valamint az újonnan tervezett egyesületi és települések közötti kapcsolatok támogatása, azok részbeni lebonyolítása;

- szoros együttműködés a községi önkormányzattal és annak vezetőségével, valamint a többségi szlovén nemzeti közösség intézményeivel és egyesületeivel;

- nemzeti ünnepek és más magyar jellegű rendezvények részbeni szervezése és támogatása;

- a magyar közösség hagyományos szakmai tapasztalatcseréjét és a magyar kulturális értékek presztízsét elősegítő programok megvalósítása és támogatása;

- legalább egy magyar jellegű program ösztönzése minden nemzetiségileg vegyesen lakott településen;

- a nemzetiségileg vegyesen lakott terület gazdasági és mezőgazdasági életének, valamint demográfiai és szociális helyzetének kisérése; állásfoglalások elfogadása az említett területek aktuális kérdéseiről, programjairól, valamint szükség szerint egy-egy konkrét tennivaló felkarolása;

- a goricskói és a muravidéki jellegű magyar-magyar kapcsolatok támogatása;

- szoros együttműködés a muravidéki magyar kulturális, tájékoztatási, tudományos és egyéb intézményekkel, egyesületekkel.

- az alapszabályzatban meghatározott egyéb feladatokat ellátása.

© MADŽARSKA NARODNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST OBČINE MORAVSKE TOPLICE - MORAVSKE TOPLICE KOZSEGI MAGYAR NEMZETI ONIGAZGATASI KOZOSSEG 2023

Izdelava: MCSi Design