MADŽARSKA NARODNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST OBČINE MORAVSKE TOPLICE
Prosenjakovci 70
9207 PROSENJAKOVCI

Tel: 02 544 1275
E-mail: info@mtk-mnok.si


Razpis za društva 2021

Madžarska narodna samoupravna skupnost Občine Moravske Toplice

objavlja RAZPIS

za društva, ki delujejo na narodnostno mešanem območju Občine Moravske Toplice in izvajajo madžarske narodnostne programe.

Madžarska narodna samoupravna skupnost Občine Moravske Toplice

objavlja RAZPIS

za društva, ki delujejo na narodnostno mešanem območju Občine Moravske Toplice in izvajajo madžarske narodnostne programe.

Predmet razpisa:

Prijaviti se je možno z madžarsko narodnostno dejavnostjo, ki podpira ohranitev, razvoj in krepitev identitete madžarske skupnosti.

Razpis izključuje infrastrukturne investicije.

Madžarska narodna samoupravna skupnost Občine Moravske Toplice v proračunu za leto 2021 za potrebe tega razpisa namenja 30.000,00 evrov.

 

Informacije v zvezi z vložitvijo razpisne dokumentacije in objavo rezultatov:

Razpisno dokumentacijo je potrebno vložiti v 2 izvodih (original in fotokopija) na predpisani Vlogi za podporo narodnostnih programov, v predpisanem roku. Formalno nepopolno razpisno dokumentacijo bo možno dopolniti v 8 dneh po vročitvi poziva za dopolnitev. 

Razpisno dokumentacijo je možno poslati le po pošti (priporočeno) v zaprti kuverti z navedbo: „Ne odpiraj – razpis 2021 za podporo narodnostnih programov društev, ki delujejo v Občini Moravske Toplice” na naslov: Madžarska narodna samoupravna skupnost Občine Moravske Toplice, Prosenjakovci 70, 9207 Prosenjakovci.

 

Rok za oddajo: 30. 6. 2021 (poštni žig)

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na sedežu MNSS OMT in na spletni strani www.mtk-mnok.si

 

Prijavitelji bodo o uspešnosti vloge obveščeni pisno.

 

                                                           Predsednica Sveta MNSS

Občine Moravske Toplice

Zsuzsi Vugrinec

 

 

OBRAZEC ZA VLOGO:  Vloga-za-organizacije-2021.doc
(v Word formatu )

 

Spletna stran je nastala s podporo Bethlen Gábor Alap Zrt.

© MADŽARSKA NARODNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST OBČINE MORAVSKE TOPLICE - MORAVSKE TOPLICE KOZSEGI MAGYAR NEMZETI ONIGAZGATASI KOZOSSEG 2021

Izdelava: MCSi Design